top of page

Jedibam asiakastietojen käsittelyä koskevat tietosuojakäytännöt 

 

1.Rekisterinpitäjä

Toiminimi Kauneus Jedibam , Vuorentie 9, 17130 Vesivehmaa  

Puhelin: +358 449770785  

 

2. Yhteydenotot 

2.1. Yhteydenotot asiakassuhteen ja asiakastilin hoitamiseen liittyen pyydämme osoittamaan: jedibamkoirahieronta@gmail.com puhelinnumero: 040 9770785  Avoinna ma–ke klo 10–18  

2.2.Tietosuojaan liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse jedibamkoirahieronta@gmail.com 

 

3. Henkilörekisterit, joihin sisältyviä henkilötietoja Jedibam käsittelee

Ensisijaiset:

 www.jedibam.com verkkosivu ja ajanvaraus Instagram ja facebook sivujen kautta lähetetyt asiakasviestit  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Jedibam käsittelee henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamiseen tarkoitetulla tavalla. Emme luovuta tietoja kolmansilleosapuolille. Sähköinen suoramarkkinointi (sähköpostitse ja esim. SMS-viesteinä) vain luvan antaneille asiakkaille, verkkosivujen evästevalintojen perusteella tehtävä käsittely. Tapahtumiin (ml. kilpailut ja arvonnat) osallistujan suostumuksellaan antama henkilötietojen käsittely.

Lakisääteinen velvoite: Kirjanpitovelvoitteiden täyttäminen (käsittelemme kirjanpitoamme varten ostotietojasi, kuten ostoksesi päivämäärää, loppusummaa ja ostopaikkaa)

Rikosten ehkäiseminen ja selvittäminen

Oikeusvaateiden laatiminen, puolustaminen ja niihin vastaaminen esimerkiksi rikos- ja vahinkoasioissa sekä kuluttajaoikeudellisissa asioissa

Kuluttajakauppaa koskevan myyjän virhevastuun toteuttaminen Tuotevastuuvelvoitteiden toteuttaminen 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, asiakasnumero, koiran nimi, rotu rekisteritunnus, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;

rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite**, puhelinnumero**, osoitetiedot*;

asiakasryhmittely- ja demografiatiedot, jotka voivat perustua esimerkiksi käsiteltyjen koirien rotuihin tai muuhun vastaavaan

markkinointikiellot ja/tai -suostumukset;

asiakkuutta ja palveluja koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista hoitokerroista ja niissä kirjatuista muistiinpanoista hoidettavasta kohteesta.

mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi tämän asioidessa verkkosivuillamme tai kun henkilö osallistuu järjestämiimme arvontoihin ja kilpailuihin.  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja itse ja lisäksi hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Verkosivumme on  esimerkiksi ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.  

Käyttäessämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, solmimme kunkin tällaisen alihankkijan kanssa henkilötietojen käsittelysopimuksen.

Yhteistyökumppanimme voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

tietotekniikkapalveluiden tarjoajat, jotka tarjoavat rekisterinpitäjälle palvelin- ja ylläpitopalveluita, tietojärjestelmiä ja muuta teknistä tukea ja palveluita

Mainostoimistot, jotka toteuttavat rekisterinpitäjän toimeksiannosta arvontoja ja markkinointikampanjoita

sähköisten uutiskirje-palvelujen tuottajat, jotka välittävät uutiskirjeitä

Jedibam palvelujen /verkkokaupan maksu- ja rahoituspalvelun tarjoajat

Saatamme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli pakottavan sääntely tätä edellyttää.

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on joko sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin tai siirto voidaan toteuttaa käyttäen muita tietosuojalainsäädännön määrittelemiä siirtoperusteita. 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn suojauksen periaatteet

Käsittelemämme henkilötiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvakeinoin. Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.  

 

9. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin niin että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytämme kirjanpitolain mukaisesti asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen 6 vuoden ajan. Muiden tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioimme vuosittain.  Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.  

 

10.  Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli siihen on lailliset perusteet. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen. Esimerkiksi voit peruuttaa antamasi suostumuksen uutiskirjeidemme vastaanottamiseen jokaisen sähköpostimarkkinointiviestin alalaidasta löytyvän linkin kautta tai mobiilimarkkinointiviestissä olevan peruutusohjeen mukaisesti.   

 

11. Keneen voit olla yhteydessä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse.  

Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena.

Jedibam vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, postitse lähetettyihin pyyntöihin vastaus lähetetään kirjattuna kirjeenä, jolloin posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden vastaanottovaiheessa.  

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tietosuojakäytäntöämme, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme tietosuojakäytänteissämme   

 

13. Kehen voin olla yhteydessä?

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa kaksi (2) yksilöityjä yhteystietoja käyttäen.

bottom of page